Wednesday, May 25, 2016

ללמוד מתמטיקה

הורים יודעים כמה חשוב מתמטיקה לילדים הוא. מתמטיקה ובעלי חיים לילדים עוזרים לך ללמד את הילדים לספור עד עשר. הורד משחק חיות חינם שלנו, ולראות בעצמך. למדו מתמטיקה וחיות נשמעות! ילדים לומדים מספרים רק על ידי משחק זה. משחק חיות מתמטיקה חינם לילדים. ללמוד מתמטיקה ישנם 50 בעלי חיים כדי לחקור: תמונות, קול ואפילו קטעי וידאו! למד לספור וחיות נשמעות! משחק מתמטיקה חינם זהו לילדים ישן 1-5 שנים.